We zitten op onze sokken met een theetje in de zetel. Anne-Sophie en ik zouden brainstormen over een volgend artikel voor Koers, het coachingsbedrijf dat ze runt samen met Charlotte, Christophe en haar man Dominic. Mijn dictafoon staat nog niet aan, terwijl we babbelen over hoe druk en complex het leven aanvoelt, en over de intense avondshift die ons straks beiden te wachten staat. Voor we het goed en wel beseffen, hebben we de perfecte insteek gevonden: hoe vinden we rust en eenvoud? Want het leven hoeft niet altijd complex te zijn. 
“Ik ervaar mijn leven vandaag als relatief complex”, vertelt Anne-Sophie. “En die complexiteit zorgt ervoor dat ik onrust ervaar, veel in mijn hoofd leef en gejaagd ben. Ik ben de laatste jaren op zoek gegaan naar eenvoud, maar vroeg me steeds vaker af waar en hoe ik die kon vinden.” Haar gedachtestroom brengt Anne-Sophie bij een eerste vraag: wat maakt het leven dan zo complex? De antwoorden lijken voor de hand liggend, voor haar, maar ook voor mij en misschien ook voor jou. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid aan keuzes, schermen, informatie en prikkels die we elke dag voorgeschoteld krijgen. Om over al die rollen – die we allemaal even goed willen vervullen – nog maar te zwijgen. “Het merendeel van de zaken die mijn leven complex maken, zijn externe dingen waar ik geen of minder vat op heb. En dus wil ik nog wat dieper graven en inzoomen op de innerlijke balans. Hoe meer innerlijke balans je ervaart, hoe meer rust en eenvoud je kan ervaren, ongeacht de situatie die zich voordoet.” 
Koers_Bossy_ © MORREC
© IRMY PHOTOGRAPHY - Team Koers v.l.n.r.: Charlotte, Anne-Sophie, Dominic en Christophe.
“Ik leerde accepteren dat de driftbui van mijn kind misschien wel het gevolg kon zijn van mijn eigen gejaagdheid.”

Loslaten en accepteren 

Maar hoe bouw je nu precies meer eenvoud in? “Wat mij helpt om meer eenvoud en dus meer innerlijke balans te ervaren, is leren loslaten”, vertelt Anne-Sophie. “Na mijn eerste dochter dacht ik dat ik het kon, maar ik besefte pas na de komst van mijn tweede wat loslaten écht betekent. Dat kan heel praktisch zijn, zoals leren loslaten dat de kinderen al (meer dan) een week niet in bad geweest zijn, maar het gaat ook dieper. Zo leerde ik accepteren dat de driftbui van mijn kind misschien wel het gevolg kon zijn van mijn eigen gejaagdheid. Ik leerde ook omgaan met het schuldgevoel en accepteerde dat ik er op dit moment in mijn leven niet altijd kan zijn voor mijn vriendinnen. Het is dus niet alleen het loslaten dat rust brengt, maar ook en vooral het accepteren dat voor verademing zorgt.

Jammer genoeg kan je deze begrippen niet louter rationeel benaderen. Dat zou te gemakkelijk zijn! (lacht)Jezelf de juiste vragen stellen is ontzettend belangrijk. En toch hebben we het daar allemaal ontzettend moeilijk mee. Dat ervaart Anne-Sophie ook in haar coachingspraktijk. “Hoe kan ik een betere leider zijn? Hoe kan ik duidelijker communiceren? Dat zijn vragen waar mensen vaak mee komen aankloppen. Maar dat zijn natuurlijk niet de echte vragen. Integendeel, dit zijn situaties waar we in het dagelijks leven tegenaan lopen. Mocht je op deze vragen toch een antwoord zoeken, dan vind je dat vrij snel. Je zoekt een opleiding rond leiderschap, je volgt een online cursus over communiceren of leest een boek over communicatie. Klaar! Of niet? Door aan elke vraag een aparte actie te koppelen, investeer je veel tijd, geld en energie. Het resultaat: veel nieuwe input om te verwerken, bovenop alles wat er al op je to-dolijst stond. Terwijl je probeert om naar oplossingen te zoeken, maak je je leven nodeloos complexer. De oorzaak? Je zoekt oplossingen in de bovenlaag van de ijsberg.”

Alleen het tipje, zo’n 10%, van de ijsberg is zichtbaar. Dit gaat over gedrag, kledij, communicatie, ervaring, opleidingen etc. De overige 90% is onzichtbaar, maar vormt wel de motor van je gedrag. Hier zitten gedachten, overtuigingen, waarden, trauma, familiegeschiedenis, hoe je gehecht bent, hoe je met emoties hebt leren omgaan etc.

“Om nog meer resultaat te boeken, is het belangrijk om ook in dat emotionele en spirituele level te duiken.”

– Anne-Sophie

Werken aan de onderstroom 

Het is verleidelijk om vooral aan die bovenlaag te werken. Dat is jammer genoeg wat de meerderheid doet, weet Anne-Sophie: “We ontdekken en leren, maar lopen steeds vast op dezelfde patronen zoals uitstelgedrag, pleasen, conflicten vermijden en perfectionisme, om er maar een paar te noemen. En dan hoor ik cliënten zeggen dat ze alles hebben om gelukkig te zijn, maar toch iets missen. Hoe kan dat?” Het antwoord op deze vraag is natuurlijk zeer gelaagd. “Meestal zie ik dat deze mensen best al wel wat werk verricht hebben op fysiek en mentaal niveau. Ze hebben gezonde routines ingebouwd, gaan vroeger slapen, eten beter, bewegen meer, hebben nieuwe doelen gezet en acties genomen op vlak van planning en timemanagement. En al die acties zorgen inderdaad voor resultaat… tot op een bepaald niveau. Om nog meer resultaat te boeken, is het belangrijk om ook in dat emotionele en spirituele level te duiken.”

“Als mens hebben we vier lichamen: een mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel lichaam. Je kan pas echt goed functioneren wanneer deze vier lichamen samenwerken en in balans zijn. Tijdens coachingssessies noem ik deze lichamen ook wel eens batterijen. Je jobinhoud, werken vanuit je sterktes, opleidingen en mentale uitdagingen hebben betrekking tot je mentale lichaam. Beweging, voeding, slaap en de balans tussen werk en privé hebben betrekking tot je fysieke lichaam. Je emotionele lichaam gaat over het bewustzijn van je emoties en hoe je hiermee omgaat. En je spirituele lichaam gaat over je eigen purpose, de betekenis van je leven en je bijdrage aan de maatschappij. Als je werkt aan die twee laatste niveaus, dan werk je dus echt aan die onderlaag oftewel de onderstroom. Hoe duidelijker je kijk op die niveaus, hoe dichter je bij jezelf komt. Het zorgt er vervolgens voor dat je veel makkelijker een antwoord kan formuleren op de vraag hoe je een betere leider kan zijn, of hoe je duidelijker kan communiceren. Je begrijpt wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Het maakt het leven, zeker voor mij, minder complex, omdat ik weet dat ik de antwoorden (in me)zelf kan vinden.”

Getriggerd door de inzichten van Anne-Sophie? Samen met haar collega’s Charlotte, Dominic en Christophe runt ze Koers, waarbij het stimuleren van individuen en organisaties centraal staat, om ze zo terug naar hun kern te laten gaan en vervolgens te laten groeien op lange termijn, met veel goesting. Benieuwd wat jouw kern is, of die van je organisatie? Neem dan zeker eens contact met hen op.

Omslagbeeld: Morrec