Privacy policy

1. Algemeen

Deze policy is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door Bossy. Deze policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van onze website. In deze policy lees je onder andere hoe wij met je omgaan over informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe jij inzage in jouw gegevens kunt krijgen en hoe jij jouw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Onder persoonsgegevens verstaan we de gegevens die op jou als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die Bossy verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die je zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website en die wij verkrijgen door jouw gebruik van onze website en/of onze producten en/of diensten. Verder gaat het ook over de persoonsgegevens die je ons overmaakt via andere kanalen zoals onder andere per telefoon, via antwoordformulieren, contractdocumenten en dergelijke meer. Tot slot verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders, om actief nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Met deze mensen nemen we vervolgens contact op, waarna zij de mogelijkheid krijgen om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

3. Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van je contact(en) en overeenkomsten met Bossy. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over onze (nieuwe) producten, diensten en speciale acties waarvan wij denken dat die jou kunnen interesseren. Alle gegevens die wij verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten, diensten en speciale acties beter af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om onze producten, diensten en speciale acties op te volgen, te evalueren en blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van algemene of specifieke marktonderzoeken. Tot slot kunnen we jouw gegevens ook voor statistische doeleinden gebruiken. Hierbij geldt dat we niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden verwerken. Sommige gegevens bewaren we bijvoorbeeld alleen voor facturatie en om een gevraagde dienst te leveren, terwijl we andere gegevens gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Je krijgt altijd de vrije keuze om jouw gegevens al dan niet op te geven. We informeren je daarbij steeds duidelijk op voorhand en voor welk doel je jouw gegevens opgeeft. Wij houden jouw gegevens nauwkeurig en accuraat bij, en niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met Bossy gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Als je e-mails ontvangt omdat je zich daarvoor hebt aangemeld, zoals bij digitale nieuwsbrieven, dan blijf je die ontvangen totdat je jouw hiervoor afmeldt.

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

4. Wat zijn jouw rechten?

Je beschikt ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van jouw gegevens. Je kunt ook verzet aantekenen tegen het combineren van jouw persoonsgegevens tot een profiel. Tot slot kun je ons ook vragen om jouw gegevens die in ons bezit zijn digitaal te bezorgen. Om deze rechten uit te oefenen, moet je een duidelijk schriftelijk verzoek (brief of e-mail) richten aan Bossy via de algemene contactgegevens waarin duidelijk staat wat je wenst te weten, te corrigeren, te wissen of te ontvangen. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kun je je op elk moment, zonder motivatie en kosteloos uitschrijven. Je kan dat doen door contact op te nemen via onze algemene contactgegevens of door in de promotiemailings of digitale nieuwsbrieven te klikken op de uitschrijflink.

Met deze policy proberen wij je duidelijkheid en transparantie te bieden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Dorien Camps – dorien@wearebossy.be.

5. Beheer van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door Bossy, Dendermondesteenweg 105, 9070 Destelbergen. Binnen Bossy zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Jouw gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers. Dat zijn de firma’s die in onze opdracht onze databases en website beheren en/of hosten. Zij hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Op eenvoudig verzoek kan je een overzicht krijgen van deze verwerkers.

6. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we jouw gegevens aan externe organisaties, ondernemingen of personen. We beschouwen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie. Bij sommige initiatieven bieden we je bij inschrijving wel de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van acties van een of meerdere van de externe partners van dat initiatief. In dat geval moet je daar je expliciete toestemming voor geven.

Voor een aantal initiatieven doen wij ook een beroep op een externe verwerker. De externe verwerker beheert dan een database die gelinkt is aan de Bossy-database. De externe verwerker verbindt er zich toe om de gegevens vertrouwelijk en op een veilige manier te behandelen, volledig in overeenstemming met deze policy. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten jouw gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Cookie policy

1. Gebruik van cookies

Bossy informeert steeds de bezoekers van haar websites over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als je niet wilt dat een website cookies op jouw computer plaatst, kunt je je browser zo instellen.

2. Hoe zet je cookies uit?

Als je cookies wenst te blokkeren, kan je dat voor de door je gebruikte browser doen:

Hou er wanneer je cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

3. Welke cookies gebruiken wij op wearebossy.be?

Hieronder vind je een overzicht van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op deze site:

_ga – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 2 jaar.

_gid – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 24 uur.

_gat – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 1 minuut.

__utma – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 2 jaar.

__utmb – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 30 minuten.

__utmc – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt aan het eind van de actieve sessie.

__utmt – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 10 minuten.

__utmz – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 6 maanden.

collect – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt aan het eind van de actieve sessie.

__atssc / __atuvc /  __atuvs / _at.cww – WEAREBOSSY.BE – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – AddThis: AddThis collects certain non-personally identifiable information automatically for use on the “AddThis Platform”. AddThis enables their Publishers to use this information via the Platform for analytics purposes, and AddThis also uses some of this information for online ad targeting.

Verloopt na 2 jaar.