Transformeren voor de toekomst is een must. Maar hoe begin je eraan? En hoe neem je zowel klanten als medewerkers mee op sleeptouw? Als managing director van Lijncom maakt Christine Van den Berghe het bedrijf sinds 2016 future proof. In Bossy Magazine SS20 Mommy Issue deelt ze haar succesmodel, maar we geven je hier alvast een aantal lessen mee.

Een aangepaste aanpak

Volgens Christine bestaan er twee grote stromingen op vlak van verandering, die beiden een andere aanpak vragen. “Enerzijds heb je fysieke verandering: een nieuwe omgeving, thuiswerken, moeder worden … Deze veranderingen zijn relatief makkelijk te benoemen. Anderzijds bestaan er mentale veranderingen, waarbij je anders moet gaan denken en handelen. Zo wordt er bijvoorbeeld plots van je verwacht dat je creatief bent, terwijl dit vroeger niet werd gestimuleerd, of krijg je er een nieuwe collega bij waarmee je taken moet delen.”

“In een bedrijfsomgeving weet de leidinggevende vaak hoe de verandering er moet uitzien, maar iedereen zal er toch een persoonlijke invulling aan geven. Daarom is het ontzettend belangrijk om regelmatig te communiceren en feedback te vragen”, aldus Christine. “Geen twee personen zullen hetzelfde reageren op een mentale verandering en dus is er meer overtuiging en bijsturing nodig.” 

Zorg voor heldere boodschappen en kanalen. Zo vermijd je dat iedereen de verandering een persoonlijke invulling geeft.

Wisselwerking & versterking

Naast het feit dat beide types van verandering een verschillende aanpak vergen, kunnen ze elkaar zeker versterken. Zo wist Christine waar ze met Lijncom naartoe ging, maar heeft ze wel afgetoetst met anderen wat voor hen aanvaardbaar leek en hoe ver het ‘nieuwe’ Lijncom kon evolueren. “Eenmaal we de waarden hadden bepaald konden we ook fysiek de veranderingen vormgeven waardoor de mentale verandering werd gefaciliteerd. Zo kregen we een nieuwe huisstijl met frisse look en ondersteunde de verhuis dat we mentaal naar een nieuwe manier van samenwerking gingen. De fysieke verandering heeft op die manier de mentale verandering versterkt.”

Laat fysieke en mentale verandering elkaar versterken. Een nieuwe huisstijl ondersteunt bijvoorbeeld de aangepaste bedrijfswaarden.
Christine3
© Charlotte Speck / Lijncom

“Grote veranderingen voer je niet in je eentje door, daar heb je een team voor nodig.”

Kleine stap, grote impact

“Toen ik tijdens het veranderingstraject met het salesteam de baan op ging, viel me meteen op dat onze adverteerders bijzonder trots waren over hun campagnes op bus of tram. Diezelfde fierheid miste ik intern. Ik vond dat ik daar iets moest aan doen want als je met trots over je eigen werk spreekt, straal je dat uit en zet je een positieve beweging in gang. Om die klik te bewerkstelligen, lanceerde ik tijdens de teammeetings een vast moment waarop de medewerkers zelf de campagnes van hun klanten aan hun collega’s konden toelichten. Meteen ontstond rond de tafel een interesse en fierheid. Om de veertien dagen krijgt elke medewerker ook een overzicht van alle nieuwe campagnes in zijn mailbox. En tijdens teammeetings stellen medewerkers zelf de campagnes van hun klanten voor. Die participatie wakkert het gevoel van trots aan. Het zijn kleine acties die het verschil maken.”

Kleine acties kunnen al een shift in mindset veroorzaken. Zo kunnen regelmatige bedrijfsupdates het gevoel van trots aanwakkeren.

Een werk van lange adem

Wil je veranderingen doorvoeren, dan heb je nood aan een duidelijke langetermijnplanning. En mensen die fan zijn van dat plan. Grote veranderingen voer je immers niet in je eentje door, daar heb je een team voor nodig. Daarom startte Christine bewust met het samenstellen van een team van interne ambassadeurs uit verschillende afdelingen. Zij fungeerden als rolmodellen om anderen mee op sleeptouw te nemen. “Vervolgens ging ik ook managementrollen creëren, ingevuld door interne ambassadeurs”, vertelt Christine. “Ik ben niet pro zware hiërarchie, maar je hebt wel een beperkt aantal leiderschapsfiguren nodig. Mensen die knopen kunnen doorhakken en een team kunnen sturen.”

Wil je meer weten over het veranderingstraject dat Christine Van den Berghe met Lijncom doormaakte? Je leest het volledige interview in Bossy Magazine SS20 Mommy Issue.

Header: Z S via Unsplash

Zorg voor een duidelijk plan op lange termijn en een team van interne ambassadeurs. Grote veranderingen voer je niet alleen door.