Wil jij zonder stress ondernemen? Dan is het essentieel om in te zoomen op je verzekeringen. Elke Aelbrecht, Marketing Project Analyst en Content Expert van AXA Verzekeringen weet welke onaangename situaties op en naast de werkvloer vaak voorkomen. Dankzij haar tips bescherm je jezelf en je zaak preventief.  

1/ Verkeerd advies of een nalatigheid

Een verzekering die volgens mij onontbeerlijk is voor zelfstandigen en ondernemers, is beroepsaansprakelijkheid. Vergissen is menselijk en een fout of professionele nalatigheid kan snel tot dramatische, financiële gevolgen leiden. Deze verzekering voorziet een vergoeding voor eventuele onvrijwillige schade zoals bij een intellectuele fout. Enkele voorbeelden nodig? Denk maar aan een belastingadviseur of beleggingsadviseur die een verkeerd advies geeft. Of het verlies of de beschadiging van belangrijke documenten van je klanten. Ook een verkeerde berekening als architect houdt mogelijk grote gevolgen in. Deze verzekering is verplicht bij bepaalde vrije en gereglementeerde beroepen in onder andere de gezondheids- en consultancysector. Toch vind ik het ook een must voor andere sectoren want sommige menselijke fouten houden veel risico’s in. 

2/ Schade bij klanten of leveranciers 

Een chauffeur die tegen de poort van het magazijn van een leverancier rijdt? Of een klant die ziek wordt door een maaltijd op restaurant? Ook dit soort schadegevallen behandelen we regelmatig. Het zijn voorbeelden van schade die berokkend worden aan ‘derden’ zoals klanten of leveranciers en dit tijdens het uitoefenen van je activiteit. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt jou en jouw personeel tegen situaties waarvoor je aansprakelijk kan gesteld worden. Zoals je ziet, dekt deze polis ook de schade buiten je onderneming wanneer je bijvoorbeeld op klantenbezoek bent. 

Je kan ook gehuurde goederen of onderaannemers dekken met deze polis. Interesse? Neem contact op met een makelaar naar keuze.

“Een nalatigheid of vergissing kan tot grote schadeclaims leiden” 

– Elke

3/ Een ziekte of ongeval 

Bij een ongeval of (langdurige) ziekte vallen al je plannen snel in duigen. Inkomsten blijven tijdelijk uit en de facturen stapelen zich op. Om een bepaald niveau van inkomsten te garanderen bij langdurige ziekte, is een verzekering gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid zeker aan te raden. Let wel, die is er enkel voor zelfstandigen. Hierdoor ontvang je als zaakvoerder nog tot 80% van het vaste loon dat je jezelf uitkeert. Bij een ongeval is de patroonsverzekering dan weer aangewezen voor bedrijfsleiders omdat zij niet onder de arbeidsongevallenwetgeving vallen. Verder is een hospitalisatieverzekering een vanzelfsprekenheid. Goed om te weten is dat AXA bij deze verzekering onbeperkt tussenkomt bij elke ziekenhuisopname. Maar wist je ook dat je de premies die je betaalt voor je medewerkers vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen en beschouwd worden als een belastingvrij sociaal voordeel? Dit zijn namelijk niet-aftrekbare beroepskosten. 

4/ Cyberaanvallen

Stel je voor: een hacker slaagt erin toegang te krijgen tot je klantenbestand of interne Drive. Een situatie die je als ondernemer absoluut wil vermijden. Mijn tip: wacht niet tot je wordt aangevallen en bescherm je alvast preventief tegen cyberaanvallen met de tips in onze online Cyberrisico’s-Check. Om het leed te verlichten bij een aanval, is de Cyber Protection-verzekering nuttig. Deze verzekering beschermt je in bepaald gevallen, ook bij verlies van omzet bij een onlineverkoop, pogingen tot cyberafpersing, schending van de bescherming van persoonsgegevens en kennisgeving, aantasting van gegevens en programma’s en schending van je online reputatie. Heb je toch een cyberexpert nodig? Weet dat je door de Cyber Protection-verzekering ook bijstand krijgt. Wil jij weten of je voldoende maatregelen neemt om je zaak te beschermen tegen deze gevaren? Doe hier de check

5/ Nieuwe risico’s  

Ben je al wat langer bezig, dan veranderen er sowieso zaken zoals je inkomsten, aansprakelijkheidsrisico’s, de eventuele huur of aankoop van een pand en je professionele materiaal. Regelmatig een check-up doen loont. In minder dan vijf minuten weet je welke verzekeringen verplicht, essentieel en geruststellend zijn dankzij een gepersonaliseerd verzekeringsplan. Verzekeringen zoals arbeidsongevallen, patroon, Cyber Protection en de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen kan je bij AXA eenvoudig online onderschrijven. Met de online simulatie- en onderschrijvingstool AXA Business Pack bereken je je prijs, ontvang je een offerte en kan je overgaan tot online onderschrijven. Een extra plus: dat kan steeds met de opvolging van een makelaar naar keuze. Alles wordt overzichtelijk gebundeld zodat jij geen kostbare tijd verliest en je kan focussen op je zaak. Heb je toch vragen? Dan kan je altijd advies vragen aan een verzekeringsexpert of makelaar naar keuze. Goed om te weten is dat AXA Business Pack toegankelijk is voor bedrijven tot tien personen en interessante voordelen inhoudt voor starters. Heb jij je zaak maximaal twee jaar geleden opgericht? Dan geniet je van een voorkeurstarief bij Unpaid en krijg je meer hulp bij het innen van onbetaalde facturen. Bovendien heb je ook recht op gratis online medische consultaties en psychologische bijstand.

Wil jij gedekt zijn voor situaties als deze? Onderschrijf je verzekeringen via de online simulatie- en onderschrijvingstool AXA Business Pack. Naast een simulatie van de prijzen voor je dekkingen op maat en een gepersonaliseerde offerte, geniet je bij onderschrijving (online of bij je makelaar) ook van veel andere voordelen. Meer informatie over AXA Business Pack vind je hier.

Beeld: Pixels via Getty Images