Er zijn maar weinig regio’s die zo vooroplopen op vlak van sociale en duurzame bedrijfsontwikkeling als Denemarken, en bij uitbreiding, Scandinavië. Deze vooruitstrevende landen slagen erin om mensen en de planeet prioritair te maken in hun groeistrategieën. Veel Deense ondernemers tonen wat succesvol leiderschap is. Wat kunnen we van van ze leren?

1/ Focus op een open bedrijfscultuur en echte waarden 

De bedrijfscultuur en de waarden waar organisaties voor staan waren lang een strategisch onderonsje van de directie. Door de war on talent en nieuwe generaties op de werkvloer, begrijpen steeds meer organisaties hoe cultuur en waarden essentieel zijn voor hun langetermijnvisieen strategie. Kiezen voor een open bedrijfscultuur waarin er minder hiërarchisch omgesprongen wordt met talent lijkt in het DNA te zitten van de Denen. Ook het particapatief model met veel ruimte voor overleg en respect voor andere meningen is daar gebruikelijk. Op de Deense werkvloer wordt er vaker naar resultaten gekeken dan naar tijdsspendering. Verder wordt er minder vanuit hiërarchie en controle gewerkt, maar meer vanuit gelijkheid en overleg. Waarden en cultuur zijn voor hen belangrijke aspecten om talent te vinden en te houden. 

Een mooi voorbeeld is het Finse Solita. Deze tech agency houdt talent aan boord met een empathische, open en participatieve cultuur. Er zijn voldoende vacatures dus focussen op meer loon werkt niet. Ze spenderen veel tijd aan het maken en invullen van zinvolle waarden, investeren in betekenisvol werk, geven werknemers veel ruimte om dat werk te doen waar en wanneer men wil. Misschien is dit wel het leiderschapsmodel van de toekomst

Isabel Verstraete portret color
© OONA SMET

Duurzaamheid wordt nog te vaak gezien als enkel het ecologische aspect, maar in Denemarken staat duurzaamheid ook gelijk aan zorgen voor de mens.

2/ De work-lifebalance voorop

De Deense cultuur hecht veel waarde aan mentaal welzijn, in een land waar het een groot deel van het jaar koud en donker is, is dat niet onbelangrijk. Ook op het vlak van work-lifebalance, gelijke kansen en diversiteit en inclusie scoren de Denen in onderzoek bij de besten van de wereld. Het valt op dat de meeste Denen op tijd naar huis gaan. Ook de CEO of leidinggevende werkt niet langer en legt geen extra druk op die de thuissituatie in het gedrang zou kunnen brengen. Toch zijn deze bedrijven productief en economisch succesvol. Door deze balans te respecteren zijn er net meer mensen aan het werk

Het medische bedrijf Lundbeck ontwikkelt medicijnen om de mentale gezondheid van mensen te bevorderen, maar laat mensen met een aanleg voor een depressie, de ziekte van Alzheimer of migraineaanvallen ook bij hen werken. Ze passen de kantoren en werkuren zo aan zodat deze werknemers meer uit hun leven kunnen halen en niet enkel focussen op hun ziektebeeld.

Isabel Verstraete portret
© OONA SMET

Een langetermijnvisie reikt verder dan enkel naar winst kijken.

3/ Duurzaamheid als concurrentievoordeel

Door de belangen van de overheid, bedrijven en burgers op elkaar af te stemmen, creëren Scandinavische landen zoals Denemarken een omgeving waarin duurzaamheid een concurrentievoordeel wordt. Duurzaamheid wordt nog te vaak gezien als enkel het ecologische aspect, maar in Denemarken staat duurzaamheid ook gelijk aan zorgen voor de mens en de planeet.

Wonderful Copenhagen is het centrum van toerisme van de stad. Ze schreven een manifesto dat de dood van het toerisme aankondigde, en gingen resoluut op zoek naar alternatieve manieren om toeristen te lokken. Iedereen bevragen en betrekken en op één lijn krijgen vraagt tijd, maar de verantwoordelijke ambtenaren beseffen dat een langetermijnstrategie werkt. Zo zet de stad Kopenhagen nu volop in op localhood, een gedurfde strategie om de lokale burger als toeristische attractie neer te zetten lijkt gewaagd, maar in overleg met de inwoners lijkt het de enige weg om zorgzaam om te springen met hun erfgoed.

Er wordt niet enkel zorgzaam omgegaan met mensen, ook de natuur is een prioriteit voor de Denen. Denemarken voerde als koploper in Europa strenge milieuregels in voor bedrijven rond energiegebruik, waterrecyclage en vergroening van bijvoorbeeld voertuigen. MATR Foods is een knap voorbeeld die op verschillende vlakken voor positieve impact zorgt. Deze foodstart-up bekijkt op allerlei niveaus hoe ze klimaat neutrale en lekkere vleesvervangers kunnen maken. Ze brachten het hele proces van voedselproductie in kaart en bekeken met zowel privé partners als universiteiten hoe ze energiezuiniger kunnen produceren, zero waste kunnen worden en hun ecovriendelijke verpakkingen kunnen beperken tot het strikte minimum omwille van voedselveiligheid. 

4/ Purpose en zinvol werk

Het definiëren van een ‘purpose’ of de zingeving waarom een bedrijf doet wat het doet is ook in Denememarken populair. Meer mensen zijn op zoek naar zinvolle jobs maatschappelijke rol dat een organisatie kan vervullen, naast hun economische rol, vinden werknemers steeds belangrijker. Daarnaast leven veel Scandinavische consumenten dichter bij de natuur. Ze zien ook wat de klimaatsverandering doet met hun regio en leven daardoor wellicht bewuster. Ze zijn bereid een meerprijs te betalen voor producten en diensten die aansluiten bij hun waarden van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en ethische praktijken. Door deze voorkeuren hebben Scandinavische bedrijven een niche voor zichzelf veroverd op de wereldmarkt.

Specialty coffee brander Coffee Collective neemt het voortouw om koffietelers een beter leven te geven en communiceert transparant over hun aankoopprijzen en winstmarges. Hun enthousiaste klanten zijn bereid om iets meer te betalen voor een kopje koffie omdat ze zo meewerken aan de betere levensomstandigheden van koffietelers wereldwijd.

Een langetermijnvisie reikt verder dan enkel naar winst kijken. Het is een attitude die veel Deense leiders hebben. Meerdere Deense bedrijven tonen aan dat zorgdragen voor mens en planeet niet haaks staat op succesvol zijn. Integendeel. Het is het bewijs van de kracht van een impactvolle business met een diep verantwoordelijkheidsgevoel. Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat successen net geboekt worden door een langetermijnvisie te combineren met duurzaamheid en zinvol ondernemen.

Over Isabel

Isabel Verstraete werkte in de marketingwereld in Nederland, Frankrijk en België alvorens ze in 2011 haar eigen strategisch consultancybureau oprichtte. Als strateeg transformeert ze organisaties in alle sectoren en begeleidt ze organisaties om de beste in en voor de wereld te worden, aan de hand van haar eigen methodologie the Care Principles.
Meer weten over Isabel of hoe jij je business strategie zorgzamer en duurzamer kan maken? Vind meer details via thecareprinciples.com
Omslagbeeld: Ann Shvets via Pexels