Als zelfstandige is papierwerk vaak het laatste item op je to-dolijst. Wat Tentoo betreft, mag je die taak zelfs helemaal van je lijstje schrappen. Zij zorgen ervoor dat je zonder administratieve kopzorgen kan freelancen en focussen op wat echt belangrijk is: je job én je (toekomstige) baby

Wat moet je als zelfstandige aanstaande mama allemaal regelen?

Als aanstaande mama krijg je van iedereen goede raad. Van borstvoeding tot bevallen: zelfs je co-workers delen hun mening. De één zegt dit, de ander dat. Begrijpelijk dat je het soms allemaal niet meer weet, zeker wanneer het op paperassen aankomt. Als er nu iets is waar je beter niet je buikgevoel volgt, dan is het wel bij administratie. Sabrina en Tim vertellen je waar je als zelfstandige aanstaande mama recht op hebt. 

1. Moederschapsrust

Elke mama heeft recht op moederschapsrust. Voor zelfstandigen bedraagt dit maximaal twaalf weken, waarvan drie weken verplicht zijn en negen weken facultatief opgenomen kunnen worden. Hiervan moet je (minstens) één week voor de bevalling inzetten. Als zelfstandige is het mogelijk om één of meerdere weken van facultatieve rust halftijds op te nemen. Tijdens die periode ben je verplicht je activiteiten volledig te stoppen. Laat je gynaecoloog of vroedvrouw het ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ opmaken en bezorg dit aan je ziekenfonds ten laatste twee dagen na het begin van je moederschapsrust. Wanneer je je moederschapsrust opneemt en dus niet werkt, krijg je als zelfstandige mama een uitkering van 456,38 euro per week. Ook bij adoptie van een kind heb je recht op dit bedrag.

2. Dienstencheques

Daarnaast hebben vrouwelijke zelfstandigen ook recht op 105 gratis dienstencheques (ter waarde van negen euro per stuk). Hiervoor hoef je zelf niets te doen. Je sociaal verzekeringsfonds contacteert jou zodra je ziekenfonds de geboorte van je kindje doorgeeft. 

3. Kraamzorg

Verder heb je als zelfstandige ook recht op huishoudelijke hulp oftewel kraamzorg. Via je sociaal verzekeringsfonds kan je hierop beroep doen vanaf de zesde maand van je zwangerschap en tot drie maanden na de geboorte. 

4. Vrijstelling sociale bijdrage

Belangrijk om te weten: als zelfstandige mama ontvang je een vrijstelling van de sociale bijdrage voor het kwartaal volgend op het kwartaal van de bevalling, met behoud van rechten. 

Benieuwd op wat je nog recht hebt? Bestel dan nu Bossy’s Mommy Issue voor het volledige artikel.

Beeld: Charles Deluvio via Unsplash