Om aanspraak te kunnen maken op het sociale zekerheidsstelsel, betaal je in België sociale bijdragen aan de overheid. Als werknemer neemt je werkgever die bijdragen op zich, maar ben je zelfstandig dan moet je ze zelf betalen. Hoe dat precies in elkaar zit? Tim, account manager bij Tentoo Voor Zelfstandigen, legt het uit. 

Sociale bijdragen: say what?

De sociale zekerheid is een openbaar systeem om inkomen en/of verzorging te garanderen voor individuen of gezinnen die, tijdelijk of blijvend, niet langer in staat zijn om zelf (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid. Om aanspraak te kunnen maken op het socialezekerheidsstelsel, moet je sociale bijdragen betalen aan de overheid. 

Ben je een werknemer, dan is je werkgever verplicht om sociale bijdragen te betalen. Ben je zelfstandig, dan ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals bijvoorbeeld Multipen, Xerius of Acerta. De sociale bijdragen voor zelfstandigen worden per jaar berekend en betaal je per kwartaal. Jij betaalt je sociale bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten. Zij storten het bedrag op hun beurt door naar de overheid. 

Ben je zelfstandig, dan ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Wie betaalt welke sociale bijdragen?

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, hangt in zekere mate samen met je zelfstandigenstatuut. Ben je zelfstandige in bijberoep, dan bedragen je sociale bijdragen minimaal €82,44, berekend op een jaarinkomen van €1.548,18. Ligt je jaarinkomen hoger, dan zullen je sociale bijdragen ook hoger uitvallen. De sociale bijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep bedragen minimaal 745,15 euro, berekend op een jaarinkomen van 13.993,78 euro. Indien het inkomen hoger is dan 13.993,78 euro zullen de sociale bijdragen ook hoger zijn, net zoals dat bij de zelfstandige in bijberoep het geval is. 

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, hangt samen met je statuut als zelfstandige en je jaarinkomen.

En wat met student-ondernemers?

Ook student-ondernemers (studenten die daarnaast ook een zelfstandige activiteit uitoefenen) dienen zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en moeten bijgevolg ook sociale bijdragen betalen. Student-zelfstandigen kunnen echter een vrijstelling van deze bedragen aanvragen als hun netto belastbaar jaarinkomen (de omzet min de kosten) maximaal 6.996,89 euro bedraagt. 

Tot 6.996,89 euro betaal je als student-ondernemer dus geen bijdrage, mits goedkeuring van je aanvraag. Van 6.996,89 euro tot 13.993,78 euro betaal je een sociale bijdrage van 20,50% op het verschil. Bedraagt je netto belastbaar jaarinkomen meer dan 13.993,78 euro, dan betaal je de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Die bedragen in dat geval minimaal 745,15 euro. 

Ook student-ondernemers dienen zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Geen zin in gedoe?

Lig je zelf liever niet wakker van je sociale bijdragen, dan kan je een beroep doen op Tentoo Voor Zelfstandigen (TVZ). TVZ neemt in dat geval alle administratie van je over, gaande van de aanvraag van een ondernemingsnummer en de btw-activatie tot het factureren in naam van de zelfstandige, de administratieve afhandeling van de aan- en verkoopfacturen, het debiteurenbeheer …

Wat de dienstverlening van Tentoo Voor Zelfstandigen uniek maakt is het feit dat er een gegarandeerde uitbetaling is aan het begin van de maand voor al de gepresteerde opdrachten van de maand ervoor, onafhankelijk of de opdrachtgever van de zelfstandige Tentoo Voor Zelfstandigen al betaald heeft of niet.

Dat laatste onderscheidt de werking van Tentoo Voor Zelfstandigen ook van de werking van andere soortgelijke systemen. Per verkoopfactuur legt Tentoo immers reservaties, zogenaamde “spaarpotjes” aan. Dit zijn reservaties voor sociale bijdragen, voor btw (indien je onder het BTW-stelsel valt), voor de personenbelasting en voor Tentoo’s eigen commissie. Wat er dus effectief op de rekening van de zelfstandige komt, is geld dat hij/zij vrij kan besteden voor zijn onderneming. 

Hoe dat concreet verloopt? 

De facturatie in de praktijk:

1/ Je werkt voor je zelf gekozen klanten/opdrachtgever
2/ Je geeft Tentoo het factuurbedrag door (via het online platform MyTVZ)
3/ TVZ factureert aan jouw klanten (in naam van de zelfstandige)
4/ TVZ betaalt jou uit voordat de factuur betaald is
5/ TVZ legt reservaties (“spaarpotjes”) aan

De reservaties (“spaarpotjes”) in de praktijk:

Totaal factuurbedrag inclusief btw
– BTW (reservatie 1)
– Commissie Tentoo (standaard 7,5%)
= Basisbedrag
– Sociale bijdrage (reservatie 2)
– Personenbelasting (reservatie 3)
= het resultaat wordt één keer per maand op de rekening van de zelfstandige gestort als vergoeding voor de prestaties van de vorige maand

Nog vragen over je sociale bijdragen of over je statuut als zelfstandige? Tentoo Voor Zelfstandigen helpt je graag verder op weg. 

Beeld: Christina @ wocintechchat.com via Unsplash

Geen zin in gedoe? Tentoo Voor Zelfstandigen kan alle administratie van je overnemen.