Een bedrijf runnen vraagt om flexibiliteit. De financiële markten fluctueren en technologie boomt, om over de geopolitieke situatie nog maar te zwijgen. Ook je persoonlijk situatie wijzigt continu. Beweegt je bedrijf dan mee, of blijf je aan sneltempo gaan? Coach V. leert je hoe je een toekomstbestendige business kan uitbouwen afhankelijk van je tijd en energie. 

Wat je kan

De mate waarin je je tijd en energie kan investeren in je bedrijf is variabel. Het ene jaar ben je single and fabulous en geef je met plezier al je energie aan de expansie van je jonge bedrijf. Enkele jaren later leg je misschien je focus op je privéleven, of ben je om één of andere reden gedwongen om minder hard te gaan op professioneel vlak. 

Je zaak zal er onvermijdelijk anders uitzien, als je (niet) worstelt met slapeloze nachten, (g)een uitgebreid netwerk hebt, (niet) moet vechten tegen discriminatie, (niet) blakend gezond bent op mentaal en fysiek vlak, en (geen) financiële zekerheid kent. Jij en je context vormen samen een complex geheel, en dat geheel bepaalt deels wat er mogelijk is. Voor jou, en dus ook voor je zaak. Het kan dan een slag in het gezicht zijn als je ondernemers in een andere levensfase en in een andere context ziet. Zij hebben schijnbaar energie en middelen om hemel en aarde te bewegen. En dat terwijl ze non-fictieboeken verslinden aan het zwembad. Vreselijk. Wat voor hen kan, kan niet voor jou. En het doet pijn om hun succes te zien. 

Wat je wil

De succescriteria voor ondernemerschap lijken vast te liggen. “Stilstand is gelijk aan achteruitgang”, zegt het adagium, dus je kan maar beter omzetgroei nastreven. Als je personeel kan aanwerven lijk je goed bezig te zijn. Heb je het druk-druk? Ook dat is een goed teken. Neem daar nog bij dat het aandeel schaalbaar en passief inkomen in je bedrijf toeneemt, en je hebt een recept voor zakelijk succes. Of beter: zakelijk succes volgens de gangbare normen. 

Maar heb jij het eigenlijk graag druk-druk? Ik bijvoorbeeld niet. Ik lever bovendien mijn beste werk – op en naast de werkvloer – als ik er de ruimte voor heb. Als ik niet met een gejaagd gevoel een coachingsgesprek of de schoolpoort binnenval. Ik prop bijgevolg niet elk mogelijk moment van de werkweek vol met afspraken. Ook al zou dat – als ik enkel omzet nastreefde – een eenvoudigere keuze zijn. 

Wat wil je zelf van je bedrijf?

Hoe verhoud jij je tot die generieke succescriteria? Misschien vind je het prima om gewoon rond te komen en samen te werken met een klein aantal fenomenale klanten, zelfs als dit niet schaalbaar is en je omzet niet stijgt ten opzichte van vorig jaar. Misschien kan je daardoor bijvoorbeeld zorgtaken opnemen voor je ouder wordende ouders. 

Is het dus echt zo? Moet je altijd blijven groeien met je bedrijf? Als je het ziet als het middel om aanzien en financieel succes te bereiken, dan wel. Maar als je je bedrijf ziet als middel om een interessant professioneel én privéleven te leiden, is het anders. Wat wil je zelf van je bedrijf? 

Verder lezen? Bestel Bossy’s Sustainable Issue voor het volledige artikel en meer duurzame tips.

Beeld: Tatiana Syrikova via Pexels