Wil je als ondernemer extra sparen? Dan is aanvullend pensioensparen volgens Pieter Moreels van zakenkantoor Assuco een must. Hij helpt je op weg met deze tips en enkele belangrijke voor- en nadelen.

Wat is een VAPZ? 

VAPZ staat voor Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, en mag je zien als effectieve pensioenopbouw voor zelfstandigen in hoofdberoep. Als zelfstandige kan je ook aan “gewoon” pensioensparen doen, maar dat is slechts voor 30% aftrekbaar, terwijl een VAPZ voor 62% aftrekbaar is via vermindering van je sociale bijdrage én je personenbelasting. Die 62% staat los van wat je contract opbrengt waardoor de totale opbrengst bij een VAPZ nog altijd iets hoger is. Een VAPZ is daarom de beste belegging voor ondernemers.Voor beginnende ondernemers met een beperkt budget start ik de VAPZ toch al op voor minimale bedragen. Zo heb je in functie van het gewaarborgd inkomen wel recht op 35% korting. Als je dit niet doet, en enkel kiest voor een gewaarborgd inkomen, dan betaal je tijdens je volledige carrière 35% meer wanneer je pas later voor een VAPZ gaat. Goed om te weten dat je als startende ondernemer de keuze krijgt: 1) je kiest de eerste drie jaar voor een forfaitbedrag of 2) je gaat voor het bedrag waarop je nu je sociale bijdrage betaalt. Je boekhouder houdt je sociale bijdragen in de gaten en adviseert je op tijd wanneer je die bijdragen moet aanpassen. Zo vermijd je onaangename afrekeningen achteraf. Ook belangrijk om te weten is dat je zelfs met pensioensparen en een VAPZ niet genoeg hebt om de kloof te dichten tussen je levensstandaard voor en tijdens je pensioen. Hou daarom zeker wat geld opzij voor later.
Pieter Assuco Bossy
© CAMERAMUZE
“Een VAPZ is een veilig spaarsysteem zonder risico” 
– Pieter

De voor- en nadelen van een VAPZ

Voordelen

– VAPZ wordt belegd in tak21, wat je kan vergelijken met een klassiek spaarboekje. Het geld blijft van jou en kan je dus nooit verliezen. Je krijgt interest op het bedrag dat je gespaard hebt.  

– Elk jaar krijg je nog extra winstdeelname op het gespaarde bedrag. 

– Je betaalt geen premietaks.

– Het is een veilig spaarsysteem zonder risico.

– Je geniet van een zeer groot belastingvoordeel.

 
Nadelen

– Een VAPZ is enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep. Als zelfstandige in bijberoep kan je voorlopig enkel pensioensparen en langetermijnsparen

– De interesten en opbrengsten zijn relatief laag.

– Alle jaren waarin je geen pensioenopbouw hebt gedaan, kan je niet inhalen.

Ga niet in op het voorstel van een VAPZ via de betaling van je sociale bijdrage. De sociale verzekeringsfondsen werken hiervoor samen met andere partijen. Dat doen ze vaak met een zeer hoge commissie van 4,5% terwijl 2% de norm is. Is dat bij jou nu het geval? Het is niet te laat om dit nog te veranderen.
Pieter Assuco Bossy
© CAMERAMUZE
“Een ander interessant voordeel is dat je bij een IPT mag sparen voor elk jaar dat je werkt in je vennootschap en je tot tien jaar terug mag gaan in de tijd.” 
– Pieter

Wat is een IPT? 

Sparen via een IPT of een Individuele Pensioentoezegging kan enkel als je een vennootschap hebt. In zulke gevallen betaalt de vennootschap de premies waardoor je die volledig mag aftrekken als beroepskost. Hierdoor hou je minder winst over, maar betaal je ook minder belastingen. Het exacte bedrag dat je mag sparen, wordt berekend via de 80%-regel. Die regel houdt een ingewikkelde berekening in die ik je als lezer wijselijk zal besparen. (lacht) Onthoud wel dat we voor je IPT rekening houden met je totaal opgebouwde pensioenkapitaal. Hierbij hoort je wettelijk pensioen én aanvullende pensioenen. Een ander interessant voordeel is dat je bij een IPT mag sparen voor elk jaar dat je werkt in je vennootschap en je tot tien jaar terug mag gaan in de tijd. Hierdoor kan je een inhaalbeweging maken voor alle jaren waarin je nog niet aan pensioensparen hebt gedaan. Reken bij een IPT op fiscaal voordeel van 20 tot 25% op je vennootschapsbelasting.

De voor-en nadelen van een IPT

Voordelen

– Je hebt een groter rendement door op de beurs te gaan.

– Je kan kiezen voor koopsommen, waarbij je een groot bedrag ineens betaalt. Dat is handig als daardoor blijkt dat je op het einde van het jaar minder belastingen moet betalen.

– Je spaart meer, afhankelijk van je loon.

– Je kiest voor periodieke premies. Je betaalt de premie maandelijks, per kwartaal of (half)jaarlijks.

– Je kan tot tien jaar teruggaan in de tijd en daardoor een inhaalbeweging maken voor alle jaren waarin je niet aan pensioenopbouw hebt gedaan.

– Het contract staat op naam van je vennootschap, maar de verzekerde is en blijft de zaakvoerder. Stel dat je vennootschap failliet gaat, dan blijft de IPT-reserve toch aan jou toegekend.

– Bij een IPT is er geen maximumbedrag. Hoe meer je verdient, hoe meer reserve je kan opbouwen.

Nadelen

– Je betaalt premietaksen van 4,4%.

– Sinds 2021 kan je tot de helft minder sparen aangezien het wettelijk pensioen voor zelfstandigen voortaan hoger is.

– Een IPT is enkel bedoeld voor vennootschappen.

Al gehoord van een Sociaal VAPZ en POZ? 

Bij een Sociaal VAPZ mag je iets meer sparen dan bij een gewoon VAPZ. Vorig jaar bedroeg het maximumbedrag 3.966 euro. Wat staat tegenover dat maximumbedrag? Je moet een bepaald bedrag besteden aan extra verzekeringen. Om eerlijk te zijn, vind ik de voorwaarden erg beperkend voor een kleine meerwaarde. Daarom is een Sociaal VAPZ minder interessant. Een POZ of Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen mag je zien als de IPT voor eenmanszaken en vrije beroepers. De principes zijn dezelfde als bij een IPT, maar een POZ is fiscaal minder interessant. Hoeveel je kan sparen, hangt af van je inkomen. Voor een POZ moet je al een bepaald inkomen hebben waardoor je al snel overgaat naar een vennootschap en dus IPT. Heb jij een eenmanszaak of vrij beroep? Dan geef ik je de tip om te kiezen voor een VAPZ in combinatie met pensioensparen en eventueel ook langetermijnsparen. In een latere fase kan je overgaan naar een POZ.
Wil jij meer weten over sparen als ondernemer of over verzekeringen? Neem dan contact op met Assuco voor een kennismakingsgesprek. Meer tips over verzekeringen lees je in Bossy’s Time tot en met het Sustainable Issue. Bestel je exemplaar hier.
 
Beeld: CamerAmuze