Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn, het blijft ook risico’s nemen. Maar wat als je onderneming het moeilijk krijgt? In een tweedelige reeks reikt Eveline Van den Abeele van eLegal Consulting maatregelen aan. Als eerste: proactieve maatregelen om je vermogen te beschermen.

Onbeslagbaarheid van de gezinswoning

Zelfstandigen kunnen hun (gezins)woning afschermen voor beslag door de meeste toekomstige professionele schuldeisers. Dit doe je door middel van een verklaring voor de notaris. De woning moet daartoe wel je hoofdverblijfplaats zijn en je moet er de eigenaar van zijn. Wordt de woning voor minder dan 30% voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan is de gezinswoning volledig onbeslagbaar. Het nadeel van zo’n verklaring? Ze kan het moeilijker maken om een professionele lening aan te gaan. Ga dus zeker eerst na welke garanties en waarborgen de bank vereist bij het aangaan van een professionele lening.

Via een verklaring voor de notaris kan je de gezinswoning afschermen voor beslag.

Overstap naar vennootschap

Als aandeelhouder van een vennootschap kan je maar beperkt aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van die vennootschap. Die beperkte aansprakelijkheid als aandeelhouder is voor heel wat ondernemers een grote motivatie om de overstap van een eenmanszaak naar een vennootschap te maken. Het moet dan wel gaan om een vennootschapsvorm die de optie van beperkte aansprakelijkheid aanbiedt. De standaard Besloten Vennootschap, de BV, voldoet aan deze vereiste. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan de aansprakelijkheidsbeperking of ‘corporate veil’ alsnog doorbroken worden, bijvoorbeeld wanneer er fouten zijn gemaakt bij de oprichting.

Wie naast aandeelhouder ook bestuurder wordt van de vennootschap, moet wel waakzaam blijven. Als bestuurder kan je immers ook bestuurdersfouten maken en daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard heb je als bestuurder steeds een zekere beleidsvrijheid bij het nemen strategische beslissingen. Nieuw is dat de wetgever ook buiten die marge de aansprakelijkheid van bestuurders beperkt. Sinds de invoering van het nieuwe wetboek vennootschappen geldt hierbij een trappensysteem dat over het algemeen afhankelijk is van de omzet en het balanstotaal van de onderneming.

Kiezen voor een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid kan je in grote mate beschermen.

Verzekeringen

Ga ook eens op gesprek bij een verzekeringsmakelaar of -agent en overloop samen de activiteiten van jouw onderneming. Er bestaan heel wat aangepaste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, ook voor bijvoorbeeld consultancy diensten. Hou vervolgens rekening met die verzekeringen bij het opstellen van documenten en bij je operationele activiteiten. Hoe vaak moet je bijvoorbeeld updates doorvoeren om gedekt te blijven voor gegevensverlies?

Vraag na of een aangepaste beroepsaansprakelijkheidsverzekering je kan ondersteunen.

Weet wat je tekent

Probeer de draagwijdte van iedere clausule in een contract te begrijpen. Enkel dan maak je een geïnformeerde beslissing en weet je welke risico’s je neemt door het contract te ondertekenen. Wanneer je bijvoorbeeld handel drijft als vennootschap, moet je daarin consequent blijven. Je gaat dan beter geen documenten mee garanderen in persoonlijke naam en stelt jezelf best geen borg. Heel vaak wordt ook gevraagd om te vrijwaren voor fouten. Dit betekent dat je de andere partij gaat vergoeden voor alle schade die de andere partij zou ondervinden door jouw fout. Zo’n algemene vrijwaring kan verder gaan dan een gewone wettelijke aansprakelijkheid en zo’n clausule in een contract wordt dus beter geschrapt of beperkt.

Naast proactieve maatregelen, kan je ook een aantal reactieve maatregelen nemen wanneer je onderneming het moeilijk krijgt. Eveline deelt ze binnenkort op wearebossy.be.

Beeld: Beatriz Pérez Moya via Unsplash

Probeer elke clausule te begrijpen voor je een contract ondertekent.