Doe je zaken met particulieren, dan geldt de bijzondere consumentenwetgeving. Binnenkort wordt echter ook de contractvrijheid in relaties tussen bedrijven verder aan banden gelegd. Benieuwd welke impact dit heeft op jouw algemene voorwaarden? Juriste Eveline Van den Abeele legt uit.

Onrechtmatige bedingen in overeenkomsten met andere ondernemingen

De nieuwe wijzigingen aan het Wetboek Economisch Recht gaan in op 1 december 2020 en zijn dus relevant voor contracten afgesloten, gewijzigd of vernieuwd na die datum. Naast een algemene transparantieplicht, die onder andere stelt dat schriftelijke overeenkomsten duidelijk en begrijpelijk moeten worden opgesteld, kan de rechter voortaan oordelen dat een bepaalde clausule kennelijk onevenwichtig is voor één van de partijen. Zo kan de rechter een beding buiten toepassing verklaren wanneer hij meent dat het – alleen of in samenhang met één of meerdere andere bedingen – een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen.

Verder worden in het Wetboek Economisch Recht een aantal onrechtmatige bedingen opgesomd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de zogenaamde ‘zwarte’ bedingen – bedingen die absoluut ongeldig zijn – en ‘grijze’ – bedingen die vermoed worden ongeldig te zijn tot bewijs van het tegendeel.

We geven alvast twee voorbeelden mee van clausules die vanaf 1 december ongeldig kunnen worden verklaard:
– Een beding dat aan één van beide partijen het recht geeft om een bepaalde clausule van de overeenkomst te gaan interpreteren.
-Een clausule die stelt dat de andere contractpartij geacht wordt de algemene voorwaarden te hebben gekregen en aanvaard vóór het sluiten van de overeenkomst, ook al was dit in werkelijkheid niet het geval.

Een update voor je algemene voorwaarden

Bepaalde clausules die voortaan als onrechtmatig worden beschouwd, zijn in de praktijk schering en inslag. De nieuwe wetgeving komt daarom voor velen als een verrassing. Hoewel contractvrijheid het uitgangspunt van overeenkomsten tussen ondernemingen blijft, kijk je best even na in welke mate jouw algemene voorwaarden indruisen tegen deze nieuwe wettelijke voorschriften van het Wetboek Economisch Recht. Wil je discussies over de geldigheid van bepaalde bedingen vermijden, dan pas je best tijdig je algemene voorwaarden aan.

Beeld: Windows via Unsplash