Start je als zelfstandige, dan zie je niet meer automatisch een maandelijks loon op je rekening verschijnen. Maar hoeveel mag je jezelf uitbetalen en welke extra’s kan je verdienen? HR-dienstverlener Acerta zocht het voor je uit. 

Van bruto naar netto

Werkte je voordien in loondienst? Dan heb je waarschijnlijk een beeld van het bedrag dat je maandelijks ongeveer op je rekening wil zien verschijnen. Start je meteen met je eigen zaak en heb je nog nooit in loondienst gewerkt? Dan doe je er goed aan om je maandelijkse privékosten in kaart te brengen Op basis daarvan bekijk je dan je gemiddelde loon als zelfstandige.

Heb je een beeld van het gemiddelde loon dat je als zelfstandige wil verdienen? Dan is het tijd voor de bruto-netto berekening. Hierbij moet je rekening houden met bepaalde kosten, zoals belastingen en sociale bijdragen. De bruto-netto berekening ziet er dus iets anders uit dan bij het loon van een werknemer. Een handige vuistregel: als zelfstandige hou je, na aftrek van sociale bijdragen en belastingen, ongeveer de helft over. Al hangt de verhouding tussen bruto en netto ook grotendeels af van de ondernemingsvorm waarmee je werkt.

Als zelfstandige kan je in principe zelfs gratis voor je vennootschap werken, mits je de fiscus kan aantonen waar je dan wel van leeft.

Eenmanszaak vs vennootschap

De verhouding tussen je brutoloon en nettoloon wordt in grote mate bepaald door de ondernemingsvorm waarmee je werkt. Bij een eenmanszaak komen de inkomsten van je zaak rechtstreeks bij jou terecht en moet je jezelf geen loon uitbetalen. Het nadeel? Je betaalt personenbelasting op alles wat via je zaak binnenkomt. Werk je onder een vennootschap, bijvoorbeeld een BV, dan kan je jezelf als zaakvoerder een loon uitkeren. Het bedrag van deze bezoldiging kies je zelf. De regel is wel dat hoe meer loon je trekt, hoe meer belastingen en sociale bijdragen je zal moeten betalen. 

Neem je loon op als kost in je businessplan. Het bepaalt immers mee hoeveel je moet factureren of verkopen.

Loonoptimalisatie

In de praktijk opteren veel zelfstandigen eerder voor een laag loon. Dat doen ze om fiscale redenen. Een hoger loon zorgt er immers voor dat je in de personenbelasting al snel de kaap van de vijftig procent belastingen haalt. Er bestaan verschillende manieren om te vermijden dat je met je loon als zelfstandige in de hoogste belastingschijf belandt. Dit noemen we loonoptimalisatie. We zetten hieronder een aantal opties op een rij, maar let op want deze opties gelden enkel voor vennootschappen. 

Voordelen in natura

Een voordeel van alle aard is een goed of dienst dat de vennootschap betaalt, maar dat je ook privé gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een laptop, bedrijfswagen of telefoonabonnement. Je betaalt er jezelf mee uit en kan de kosten onderbrengen als een beroepskost. Het privégedeelte wordt beschouwd als een beroepsinkomen en daarop betaal je wel belastingen en sociale lasten.

Huur, dividenden en verzekeringen

Bij de aankoop van een kantoorruimte kan je kiezen voor een gesplitste aankoop. Daarbij heeft de vennootschap het gebruiks- en genotsrecht en ben jij als persoon de eigenaar. Is de aankoop van een kantoorruimte als starter nog een brug te ver, dan kan je de ruimte huren die je in je huis als kantoor gebruikt. Zo kan je jezelf maandelijks een huurbedrag uitbetalen. 

Een deel van de winst die je vennootschap maakt, kan je ook als dividend uit de vennootschap halen. Op zo’n dividend of winstuitkering betaal je immers minder belastingen dan op een maandelijks loon. Wel moet de vennootschap een roerende voorheffing betalen die van het dividend wordt afgehouden. 

Verder kunnen ook verzekeringen ervoor zorgen dat je aan het einde van de rit meer inkomsten genereert. Zo is de premie voor een verzekering gewaarborgd inkomen bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT).

Extralegale voordelen

Als startende zelfstandige kan je jezelf bovenop je basisloon ook extralegale voordelen toekennen. Maaltijdcheques zijn daarvan het bekendste voorbeeld. De cheques zijn immers vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belasting.

Meer tips voor starters van Acerta? Die vind je op hun blog of tijdens één van de sessies van de Ikwilstarten-academie. Ook op wearebossy.be kon je al een aantal tips voor starters lezen.

Beeld: Fabian Blank via Unsplash

Check met je boekhouder of accountant wat voor jou de beste manier is om een voordelig loon uit je vennootschap te halen.